รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 118 รายการ
ผลดำเนินงานตามแผนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ O ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 429
ผลดำเนิงานตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 490
แผนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ One Page Report (พ.ศ 2565 ฉบับที่2565) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 446
แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน (พ.ศ 2565 ฉบับที่2565) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 615
ผลดำเนินงานตามแผนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ O ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 375
ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 373
แบบประเมินการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในประจำปีงบ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 485
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 491
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 483
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 349
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/12