รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 83 รายการ
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภา (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 21
รายงานผลดำเนินการโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์ค (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 20
คำสั่งคณะทำงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 7
แผนพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 17
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 48
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 71
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานท (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 100
รายงานผลความพึงพอใจของของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 19
รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 12
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของคอมพิวเตอร์และแม่ข่า (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 14
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/9