รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 85 รายการ
รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเร (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 2
รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ย (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 1
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภา (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 37
รายงานผลดำเนินการโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์ค (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 34
คำสั่งคณะทำงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 7
แผนพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 18
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 54
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 82
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานท (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 113
รายงานผลความพึงพอใจของของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 20
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/9