รายงาน
งานนโยบาย และแผน

พบทั้งหมด 55 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 390
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ (พ.ศ 2566 ฉบับที่2566) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 390
ปฏิทินการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ 2566 ฉบับที่2566) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 399
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจขอ (พ.ศ 2566 ฉบับที่2566) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 423
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 395
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 374
ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 386
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 379
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ (พ.ศ 2565 ฉบับที่2565) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 385
แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 355
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/6