โครงการ
โครงการอื่นๆ

พบทั้งหมด 302 รายการ
แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนั (พ.ศ 2564 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 149
กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การใช้ง ....
สำนักหอสมุดกลาง
 8
กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เรื่อง Pow ....
สำนักหอสมุดกลาง
 15
กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม End Note20 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 7
กิจกรรมแนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 6
กิจกรรมแนะนำการพิจารณาคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 8
กิจกรรมแนะนำการพิจารณาคัดเลือกบทความเพื่ออ้างอิง ( ....
สำนักหอสมุดกลาง
 7
อนุมัติกิจกรรมในโครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
การทบทวนแนวการสอน การให้คำแนะนำ และคำถามที่พบบ่อยข ....
สำนักหอสมุดกลาง
 13
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การทบทวนการบริการร่ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  4/31