โครงการ
โครงการอื่นๆ

พบทั้งหมด 304 รายการ
ขออนุมัติจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 347
ขออนุมัติจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช ....
สำนักหอสมุดกลาง
 346
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม เรื่อง กา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 347
ขออนุมัติจัดกิจกรรมตรวจติดตามภายใน (internal audit ....
สำนักหอสมุดกลาง
 347
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการอภิปราย สร้างแรงบัน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 351
กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เรื่ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 346
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 348
อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 346
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 347
กิจกรรม “เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" ....
สำนักหอสมุดกลาง
 347
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  2/31