รายงาน
งานบุคคล

พบทั้งหมด 39 รายการ
การพัฒนาตัวชี้ (KPI) ....
กองการเจ้าหน้าที่
 339
รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรม ....
กองการเจ้าหน้าที่
 326
รายงานการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 174
สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนา ....
กองการเจ้าหน้าที่
 277
ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปีงบประมาณ พ ....
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 193
การจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามทัศนะข ....
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 306
การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ....
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 234
การบริหารงานบุคคลระบบพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรว ....
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 263
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามปฏิบัติการพัฒนาบุ ....
กองการเจ้าหน้าที่
 146
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 กำลังแสดงหน้าที่  4/4