โครงการ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร

พบทั้งหมด 50 รายการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 370
แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 407
การจัดการข้อมูลและสำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่างสำนักคอ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 402
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพก ....
สำนักหอสมุดกลาง
 343
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักหอสมุดกลา (พ.ศ 2553 ฉบับที่1) ....
สำนักหอสมุดกลาง
 343
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพก (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักหอสมุดกลาง
 345
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักหอสม (พ.ศ 2554 ฉบับที่1) ....
สำนักหอสมุดกลาง
 474
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาล (พ.ศ 2553 ฉบับที่1) ....
สำนักหอสมุดกลาง
 468
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสต (พ.ศ 2553 ฉบับที่1) ....
สำนักหอสมุดกลาง
 351
โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SW ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 344
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/5