แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2558
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
137
8
กุมภาพันธ์  
200
5
มีนาคม  
286
12
เมษายน  
137
14
พฤษภาคม  
154
4
มิถุนายน  
748
38
กรกฎาคม  
1292
50
สิงหาคม  
218
28
กันยายน  
280
43
ตุลาคม  
380
17
พฤศจิกายน  
250
2
ธันวาคม  
382
15
รวม 4,464 236
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้