โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 32 รายการ
โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร กิจกรรมที่ 2 การ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 16
โครงการ Big cleaning day ....
คณะวิทยาศาสตร์
 19
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 12
SCI06_02_01โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากร สายสน ....
คณะวิทยาศาสตร์
 19
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 18
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลาก ....
คณะวิทยาศาสตร์
 16
SCI01_03_03โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิส ....
คณะวิทยาศาสตร์
 19
SCI01_03_03โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิส ....
คณะวิทยาศาสตร์
 19
โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร CompTIA A ....
คณะวิทยาศาสตร์
 28
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์กิจ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 12
หน้า ...12 | 3 | 4 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/4