แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้(HRD&KM) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ (HRD&KM) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 879
เอกสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้(HRD&KM) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ (HRD&KM) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552      
  ปีที่พิมพ์ :: 2552
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/1/2009 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/1/2009
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้(HRD&KM) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ (HRD&KM) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::กองการเจ้าหน้าที่
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ