โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ ครั้งที่ 2 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 734
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ ครั้งที่ 2      
  ปีที่พิมพ์ :: 2553
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/5/2010 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/22/2010
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: กิจกรรมบรรยายวิชาการและนิทรรศการด้าน ICT เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจและติดตามความก้าวหน้าด้าน ICT โดยเฉพาะในด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการศึกษา เพื่อการสื่อสาร เพื่อการประกอบภารกิจแห่งตนได้อย่างปลอดภัยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และประการสำคัญเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ