รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 708
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์      
  ปีที่พิมพ์ :: 2552
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/30/2009 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/30/2009
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานผลการดำเนินงานปี 2548-2552 และแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2552-2556
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในคณะ/สถาบัน/สำนัก ของเอกสารเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :