รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 685
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้      
  ปีที่พิมพ์ :: 2552
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 9/30/2009 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 9/30/2009
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ