รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ITA 2566 (รอบ 12 เดือน) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2942
เอกสารทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ITA 2566 (รอบ 12 เดือน)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2567
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/5/2024 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/5/2024
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::คณะวิทยาศาสตร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :