รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2941
เอกสารทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2567
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 3/27/2024 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 3/27/2024
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::คณะวิทยาศาสตร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :