รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2934
เอกสารทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1      
  ปีที่พิมพ์ :: 2566
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 12/29/2023 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 12/29/2023
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::คณะวิทยาศาสตร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :