รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 2566 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2931
เอกสารทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 2566      
  ปีที่พิมพ์ :: 2566
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/27/2023 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/27/2023
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 2566
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::คณะวิทยาศาสตร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :