แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2893
เอกสารทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
 
ชื่อเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2566
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/2/2023 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/2/2023
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571) คณะวิทยาศาสตร์
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::คณะวิทยาศาสตร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :