รายงานติดตามผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2843
เอกสารทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2566
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 3/24/2023 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::คณะวิทยาศาสตร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :