แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2679
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ      
  ปีที่พิมพ์ :: 2564
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 9/23/2021 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :