แบบประเมินการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2669
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แบบประเมินการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563      
  ปีที่พิมพ์ :: 2563
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 8/5/2021 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 8/5/2021
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ