แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2653
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563      
  ปีที่พิมพ์ :: 2564
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 8/5/2021 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 8/5/2021
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ