แผนพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) ปีการศึกษา 2562 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2623
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) ปีการศึกษา 2562      
  ปีที่พิมพ์ :: 2563
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 8/1/2020 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 8/1/2020
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ