ปฏิทินการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2602
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
  ปีที่พิมพ์ :: 2563
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/29/2020 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/29/2020
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ