ขั้นตอนการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น อาจารย์สาธิตชำนาญการ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2559
เอกสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ชื่อเรื่อง ขั้นตอนการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น อาจารย์สาธิตชำนาญการ      
  ปีที่พิมพ์ :: 2563
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 9/14/2020 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: ขั้นตอนการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::ส่วนทรัพยากรบุคคล
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :