แบบฟอร์มการรายงาน excel ตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ (ระดับส่วนงาน) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2474
เอกสารทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ชื่อเรื่อง แบบฟอร์มการรายงาน excel ตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ (ระดับส่วนงาน)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2562
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 8/31/2019 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 9/30/2019
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แบบฟอร์มการรายงาน excel ตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ (ระดับส่วนงาน)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :