การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2464
เอกสารทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ชื่อเรื่อง การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
  ปีที่พิมพ์ :: 2562
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/11/2019 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/11/2019
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ