แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2461
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565      
  ปีที่พิมพ์ :: 2562
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/14/2019 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/14/2019
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ ::
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ