รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2438
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2562
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 3/8/2019 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 3/8/2019
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ