รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2213
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคคลากร สำนักคอมพิวเตอร์      
  ปีที่พิมพ์ :: 2560
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/25/2017 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/25/2017
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคคลากร สำนักคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ