แผนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2119
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557      
  ปีที่พิมพ์ :: 2557
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 9/30/2014 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 9/30/2014
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ