แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1985
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
  ปีที่พิมพ์ :: 2558
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 11/1/2015 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/1/2015
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ ::
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :