ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1617
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      
  ปีที่พิมพ์ :: 2556
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 11/15/2013 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 11/15/2013
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ