รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1613
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน      
  ปีที่พิมพ์ :: 2556
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 9/30/2013 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 9/30/2013
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในคณะ/สถาบัน/สำนัก ของเอกสารเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :