แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1610
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557      
  ปีที่พิมพ์ :: 2557
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/1/2013 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/1/2013
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในคณะ/สถาบัน/สำนัก ของเอกสารเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :