โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1603
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์      
  ปีที่พิมพ์ :: 2557
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/9/2014 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/9/2014
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 2.เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการพัฒนางานประจำให้แก่บุคลากร 3.เพื่อต่อยอดงานจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ