แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1464
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
  ปีที่พิมพ์ :: 2556
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/1/2012 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/1/2012
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ