แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1358
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2555
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 11/9/2012 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 11/9/2012
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ