แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1158
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559      
  ปีที่พิมพ์ :: 2555
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/9/2012 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/9/2012
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ