โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 942
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน      
  ปีที่พิมพ์ :: 2554
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 12/13/2010 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/15/2011
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ