รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมเรื่อง โครงการอบรมเรื่อง HyLib DSpace: Training the Trainers -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 785
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมเรื่อง โครงการอบรมเรื่อง HyLib DSpace: Training the Trainers      
  ปีที่พิมพ์ :: 2553
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 5/26/2010 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 5/26/2010
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ ::
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ