รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 784
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน      
  ปีที่พิมพ์ :: 2553
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 5/26/2010 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 5/26/2010
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ