แสดงสถิติการเก็บเอกสารราชการ ของหน่วยงาน "ส่วนทรัพยากรบุคคล "
ประจำเดือน มิถุนายน ปีพ.ศ. 2563
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร จำนวนฉบับ
1
2 17 
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้