แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2567
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
392
2
กุมภาพันธ์  
259
23
มีนาคม  
329
20
เมษายน  
244
5
พฤษภาคม  
232
2
รวม 1,456 52
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้