แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2564
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
322
1
กุมภาพันธ์  
726
5
รวม 1,048 6
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้