แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2564
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
322
1
กุมภาพันธ์  
726
5
มีนาคม  
613
10
เมษายน  
231
4
พฤษภาคม  
29
0
รวม 1,921 20
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้