แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2563
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
106
8
รวม 106 8
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้