แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2561
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
321
3
กุมภาพันธ์  
303
11
มีนาคม  
300
11
เมษายน  
148
27
พฤษภาคม  
281
9
มิถุนายน  
308
7
กรกฏาคม  
399
4
สิงหาคม  
325
3
กันยายน  
345
8
ตุลาคม  
252
3
รวม 2,982 86
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้