แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2555
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
246
4
กุมภาพันธ์  
465
6
มีนาคม  
454
16
เมษายน  
187
8
พฤษภาคม  
162
22
มิถุนายน  
171
33
กรกฎาคม  
152
114
สิงหาคม  
117
22
กันยายน  
123
21
ตุลาคม  
135
4
พฤศจิกายน  
179
11
ธันวาคม  
116
7
รวม 2,507 268
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้