แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2554
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
256
6
กุมภาพันธ์  
208
12
มีนาคม  
463
6
เมษายน  
244
22
พฤษภาคม  
145
16
มิถุนายน  
228
40
กรกฎาคม  
209
13
สิงหาคม  
235
5
กันยายน  
370
2
ตุลาคม  
207
1
พฤศจิกายน  
165
14
ธันวาคม  
218
6
รวม 2,948 143
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้