รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 75 รายการ
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานท (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 41
รายงานผลความพึงพอใจของของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 6
รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 3
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของคอมพิวเตอร์และแม่ข่า (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 7
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์และเค (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 8
ระดับความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาความพร้อมใช้งานและ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 2
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 27
รายงานการประเมินตนเอง 2559 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 4
รายงานประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 4
การพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรม ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 5
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/8