รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 34 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 13
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 76
แผนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 70
รายงานผลการติดตามการควบคุมลงสู่การปฏิบัติ ปีงบประม ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 13
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 5
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 115
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ วาร ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 13
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการการใช้งา ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 31
บทความ (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 65
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556(รอบ 6 เด (พ.ศ 2556 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 348
หน้า ...12 | 3 | 4 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/4